BAASEM 2018


Srečanje v Baasemu od 14. do 16.Sept.2018
NIKOLAUSFEST 2017


Die Vorweihnachtszeit naht und aus diesem Anlass möchten wir Euch herzlich einladen.

Am Samstag, 02. Dezember 2017 um 16 Uhr, feiern wir zusammen mit dem Dach der Kulturen und unserer Slowenischen Theatergruppe ein Nikolausfest in der Alten Kirche auf der Quarteln Str. 13 in Krefeld.

Es kommt ein slowenischer Nikolaus nach Krefeld und bringt allen Kindern kleine Geschenke mit. Die Erwachsenen können sich mit Glühwein, Saft und Plätzchen stärken. Anschließend werden wir gemeinsam den Abend schön ausklingen lassen.

Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen.BAASEM 2017


Program 

 

srečanje v Baasmu od 27. do 29. oktobra 2017

 

Tema: Cvetje v jeseni

 

petek, 27.oktober

 

- zvečer

 

a. predstavitev socialne igre "Skriti prijatelj" in razdelitev vlog oziroma nalog

 

b. film: "Cveje v jeseni" - z uvodno predstavitvijo pisatelja, literarne predloge, glavnih igralcev

 

 

sobota, 28. oktober

 

- dopoldne: vzporedno, trajanje vsake delavnice 2 uri

 

a. jezikovna delavnica: slovenski pregovori in nemške ustreznice - pregovori, ki jih poznam in za vsak dan: učenje in pogovor

 

Ta delavnica bo primerna tudi za nemško govoreče udeležence.

 

b. literarna delavnica: otroška / mladinska slovenska poezija - pesmi iz moje mladosti: učenje in pogovor

 

-popoldne

 

a. po 14. uri: sprehod v Kronenburg - ogled razvalin oziroma historičnega jedra kraja in obisk trgovinic ali lokalčka

 

<https.//de.wikipedia.org/wiki/Kronenburg>

 

b. ob 16.30: projekcija o kolesarjenju po Sloveniji - moji domači in meni ljubki kraji v Sloveniji

 

Po projekciji pogovor o naših poteh v Sloveniji.

 

-zvečer

 

a. po večerji, približno 1 uro: kviz s projekcijo "Kje je to ali kaj je to?" - zemljepisne in kulturne lepote Slovenije

 

b. zabava z odprtim koncem

 

 

nedelja, 29. oktober

 

- dopoldne

 

a. delavnica - ročna spretnost, delo v skupinah

 

b. sklep sociaalne igrice "Skriti prijatelj" - skupaj s predstavitvijo izdelkov iz delavnice za ročno spretnost

 

c. Zaključni zbor udeležencev: program za prihodnje leto naprej - izleti in druge dejavnosti

 

-opoldne

 

kosilo in nato odhod


Programm

 

des Treffens in Baasem von 27. bis 29. Oktober 2017

 

Thema: Herbstblüte

 

Freitag, der 27. Oktober

 

- abends

 

a. Vorstellung des Socialspiels "Heimlicher Freund" und die Rollenverteilung

 

b. Film: Cvetje v jeseni [Herbstblüte] - mit der einleitenden Vorstellung des Schriftstellers, der literarischen Vorlage,

    der Hauptdarsteller

 

 

Samstag, der 28. Oktober

 

-vormittags

 

a. Sprachliche Werkstatt: die slowenischen Sprichwörter und die deutschen Entsprechungen - die Sprichwörter,

    die ich kenne und für den Alltag: Lernen und Gespräch

 

Diese Werkstatt wird auch für die nur deutsch sprechenden Teilnehmer geeignet sein.

 

b. Literarische Werkstatt: slowenische Kinder und Jugendpoesie - Gedichte aus meiner Jugend: Lernen und

    Gespräch

 

-nachmittags

 

a. Nach 14. Uhr Spaziergang zu Kronenburg - Besichtigung bzw. des historischen Zentrums des Ortes und Besuch

    von Läden oder eines Gasthauses

 

<https://de.wikipwdia.org/wiki/Kronenburg>

 

b. um 16.30 Bildprojektion uber Radfahren in Slowenien - meeine Heimatsorte und meine geliebten Orte in

    Slowenien

 

Nach der Projektion Gespräch über unsere Wege in Slowenien.

 

-abends

 

a. Nach dem Abendessen, ungefähr 1 Stunde: Quiz mit Bildprojektion "Wo ist das und was ist das?" - die

    geographischen und kulturellen Schönheiten von Slowenien

 

b. Geselligkeit mit dem offenen Ende

 

Sonntag, der 29. Oktober

 

-vormitags

 

a. Werkstatt - Handfertigkeiten, Gruppenarbeit

 

b. Abschluss des Sozialspiels Heimlicher Freund - samt der Vorstellung der Erzeugnisse der Handfetigkeitenwerk-

    statt

 

c. Versammlung der Teilnehmer: Programm für die nächste Jahr und darüber - Ausflüge und andere Tätigkeiten

 

-mittags

 

Mittagessen und danach die Abfahrt

 

 

 

 ADVENT 2014


Download
Advent dez.2014.odt
Open Office Writer 1.1 MB

Veranstaltungen / Dogodki


Učna delavnica »Koliko je ura v mojem življenju« in Martinovanje

 

Društvo »Slovenski zvon« iz Krefelda je organiziralo za konec tedna od 11. do 13.novembra dvodnevno srečanje slovenskih družin v Baasemu v Eiflu.  Predsednica društva Rozina Lovrenčič je za predavatelja povabila socialno pedagogonjo Valerijo Ilešič Toš in našega znanca Milana Černela,  profesorja matematike in fizike, amaterskega režiserja KUD Vitomarci.

Srečanja se je udeležilo 45 slovenskih rojakov iz dežele Severno Porenje – Vestfalija.

V petek zvečer smo  se z obema predavateljema pogovorili o čem bo potekala letošnja učna delavnica. V soboto dopoldne smo se na plenarnem zasedanju z žrebom porazdelili v tri skupine. Predavateljica Valerija je napisala na  tablo naslednja vprašanja: 1. Zakaj je prepozno ? 2. Zakaj je prehitro ?  3. Zakaj je ravno čas ?

Če se vrnem na prvo vprašanje. Prepozno je,da bi izboljšali odnos med nami in pokojnimi. Danes bi se v določenih situacijah do teh ljudi drugače obnašali.

 V njeni skupini smo se veliko vrteli okrog vzgoje otrok. V današnjem času materializma je otrokom skorajda vse prinešeno  na pladnju.Mi smo tisti,ki za otroke lovimo ribe. Mladina je kritična do nas,  za kar smo deloma sami krivi, saj smo ga včasih polomili v veri,da delamo za otroke najbljše. 

Vedno se je treba boriti do konca. Tudi v negativnih in žalostnih trenutkih je treba najti kaj pozitivnega. Na osnovi pozitivnih izkušenj gradimo prihodnost.

Prišli smo do ugotovitve,da je za nas pravi čas za upokojitev. Paziti moramo na sprejemanje in  določeno kritičnost do informacij.

Po večerji v soboto je sledilo Martinovanje. Za smeh sta poskrbela gsota  Valerija in Milan s skečom. Nato je prišel duhovnik,ki je krstil mošt v  vino.  Obiskale so nas vinska kraljica Klavdija in princesi Daniela in Irena. Potem ko so poizkusile mlado vino so ga ponudile vsem v dvorani. Zanimivo darilo prijateljev  za minuli 70.rojstni dan je prejel dolgoletni aktivni član društva Emmerich Dobaja. Darko in Tone sta zaigrala na harmoniki,da smo tudi zaplesali, prepevali in se družili dolgo v noč.

V nedeljo dopoldne smo  na plenarnem zasedanju povzeli delo vseh skupin z željo,da se prihodnje leto zopet srečamo. Po kosilu smo se  odpeljali svojim domovom naproti.

Učno delavnico je finančno podprl Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

 

Dušan Čegovnik iz Essna